Những thành viên tuyệt vời của Ngọc Phú

THÀNH VIÊN ADM NGỌC PHÚ

Ngọc Phú

ĐOÀN NGỌC PHÚ

Manager

Phó phòng kinh doanh, có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế.

NGUYỄN VĂN TRỰC

NGUYỄN VĂN TRỰC

Teamleader

3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực.

TRƯƠNG THỊ NGUYỆT

TRƯƠNG THỊ NGUYỆT

TEAMLEADER

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website.

TRẦN THẾ SƠN

TRẦN THẾ SƠN

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

LÊ HOÀNG ANH

LÊ HOÀNG ANH

TEAMLEADER

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

CAO NGUYỆT ÁNH

CAO NGUYỆT ÁNH

TEAMLEADER

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

HOÀNG LAN PHƯƠNG

HOÀNG LAN PHƯƠNG

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

LÊ THỊ HOÀNG THÚY

LÊ THỊ HOÀNG THÚY

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

VÕ THỊ MỘNG

VÕ THỊ MỘNG

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

BÙI THỊ NGỌC NHI

BÙI THỊ NGỌC NHI

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

DƯƠNG THỊ NGỌC NHI

DƯƠNG THỊ NGỌC NHI

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

LÊ THỊ THANH NGÂN

LÊ THỊ THANH NGÂN

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

NGUYỄN TƯỜNG VY

NGUYỄN TƯỜNG VY

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

TRẦN THỊ NGỌC HIỀN

TRẦN THỊ NGỌC HIỀN

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

NGUYỄN THỊ KIM OANH

NGUYỄN KIM OANH

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

LÊ THỊ KIM THU

LÊ THỊ KIM THU

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

LÊ NGỌC HỒNG THẮM

LÊ NGỌC HỒNG THẮM

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

LÊ TRƯƠNG TƯỜNG VY

LÊ TRƯƠNG TƯỜNG VY

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

VŨ THỤY MAI TRÂM

VŨ THỤY MAI TRÂM

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

NGUYỄN HOÀNG ĐỆ

NGUYỄN HOÀNG ĐỆ

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

NGUYỄN HOÀNG HẢI ANH

N.H HẢI ANH

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website

TRẦN THỊ CẨM LIÊN

TRẦN THỊ CẨM LIÊN

Chuyên viên Website

Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về Website